Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Poplatník (organizátor akce) je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného.

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Poplatek ze vstupného se vybírá u akcí kulturních, společenských, prodejních nebo reklamních. Poplatek se podle zákona neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále se poplatek nehradí z akcí, které jsou na základě OZV č. 5/2010 od poplatku osvobozeny. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného vyřizuje Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk.

Související předpisy:

  • Obecně závazná vyhláška města Vimperka č. 5/2010,
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád

Formuláře ke stažení

Oznámení o konání kulturní/společenské akce, Vyučtování  poplatku ze vstupného

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku