Oprava Turistického informačního střediska

Záměrem zahájených stavebních úprav v prostorách informačního centra ve Vimperku je snížení energetické náročnosti jeho vytápění. V zimním období nebylo možné za stávajících podmínek dosáhnout v interiéru optimální provozní teploty a několikrát bylo dokonce nutné z tohoto důvodu infocentrum zcela uzavřít. S ohledem na uvedený problém byla vypracována projektová dokumentace úprav, jejichž provedení by mělo v zimním období výrazně pomoci k rychlému dosažení a zejména k dlouhodobějšímu udržení tepelné pohody v interiéru.

Oprava TIS

Stavební úpravy v infocentru byly zahájeny v posledním březnovém týdnu a je reálný předpoklad, že budou ukončeny do konce dubna. V souladu s projektem dojde v prostorách infocentra k zateplení stropního  podhledu infocentra systémem montáže dřevěného roštu a izolačních podhledových desek z PIR pěny. Dále bude v rámci zateplení provedeno vyplnění parapetních dutin a roletových kastlíků izolačním materiálem a jednoduché zasklení vnějších křídel výkladců nahradí izolační dvojskla. Jelikož se objekt, v němž infocentrum sídlí, nachází v centru městské památkové zóny, byl projekt připravován v úzké spolupráci s orgány státní památkové péče a plně odpovídá jejich požadavkům. Ačkoliv cena prováděných úprav představuje cca 448.000,-Kč, běžný návštěvník po znovuotevření IC pravděpodobně vůbec nepozná,že zde nějaké úpravy proběhly. Zachování původních konstrukcí a prvků bylo totiž z hlediska ochrany architektonické hodnoty objektu prvořadým úkolem.

Oprava TIS

Oprava TIS

Pro město Vimperk jako investora celé akce je ovšem prvořadé dosáhnout optimálního stavu v oblasti vytápění prostor infocentra za současného maximálního snížení nákladů na energie.

Město Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku