Datum stránky: 26.3.2014

Oslava Dne učitelů

Pamětní list, knihu, květinu a drobné dárky z rukou vimperského starosty Ing. Bohumila Petráška, místostarostky Ing. Jaroslavy Martanové a předsedkyně výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RNDr. Jany Krejsové převzalo ve středu 26. března 2014 celkem 15 bývalých i současných pedagogů z Vimperska. Ocenění níže uvedeným pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost byli oceněni:

Marie Beranová ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Marie Čejková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Miloslav Černý ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Hana Chrstošová ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Jana Jiřičková ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Milena Martanová ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Mgr. Marie Špačková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Božena Železná ze ZŠ a MŠ Čkyně.

Za významné výsledky v pedagogické činnosti byli oceněni:

Věra Caisová z MŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Jan Děd ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Miroslav Hůlovec z DDM Vimperk,

Ludmila Pešková z MŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Dagmar Rückerová ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Ing. Irena Staňková z G a SOŠe Vimperk,

Mgr. Jaroslava Vávrová ze ZŠ a MŠ Horní Vltavice.

 

Za kulturní program Dne učitelů děkujeme žákům - vítězům soutěží Základní umělecké školy Vimperk pod vedením Mgr. Jany Zíkové a dětem z dramatického souboru téže školy pod vedením Mgr. Dany Kubíčkové.

Nejen oceněným pedagogům, ale všem pedagogickým zaměstnancům přejeme v jejich práci pevné nervy, hodně elánu a silnou dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání budoucích generací.

 

Eva Hervertová
Odbor školství, kultury a CR

foto: Zdeněk Kuncl

Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku