Datum stránky: 1.9.2017

Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Sušická

Přechod v ulici Sušická proti bývalé tekomunikační budově byl osvětlen. Díky tomu se zvýší bezpečnost chodců na tomto frekventovaném místě. Nejvýhodnější cenu, 211 tisíc korun, za realizaci díla nabídla společnost RENO ŠUMAVA a.s. Většinu nákladů pokryje dotace z Jihočeského kraje ve výši 153 tisíc korun. Osvětlení bylo provedeno instalací dvou stožárů a svítidel nad přechodem.

Při realizaci osvětlení přechodu Jihočeský kraj provedel instalaci bezpečnostních prvků do tělesa komunikace.

 

Josef Mistr
Odbor investic a údržby

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku