Datum stránky: 18.3.2016

Parforsní  hony

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

byly  tématem  šesté  přednášky  7.  ročníku  Vimperské akademie seniorů,  která  proběhla ve čtvrtek 17.  března  a  přednášející  byla  Ing.  Lenka  Gotthardová, CSc.,  dříve  ředitelka  Národního  hřebčína  Kladruby,  redaktorka  časopisu  Jezdectví,  autorka  a vydavatelka  literatury  o koních,  ředitelka  Hipologického  muzea  ve  Slatiňanech,  v současnosti  přednášející  na  Provozně  ekonomické  fakultě  České  zemědělské  univerzity  v Praze.  Žije  v Kladrubech nad  Labem, kde  je  starostkou.

Paní  Gotthardová  velmi  poutavým  způsobem  blíže  seznámila  naše  „studenty“  se  vznikem  parforsních  honů  a  rozdílem mezi  francouzským  a  anglickým  způsobem  těchto  honů.  Parforsní  hony  v bývalém  Rakousko-Uhersku se od  čtyřicátých  let  19.  století  až  do  první  světové  války odehrávaly  na  Pardubicku.  První  parforsní  hon  na jelena  se uskutečnil roku 1836  na chlumeckém panství hraběte  Oktaviána  Kinského.  Díky aktivitě knížete Františka  Lichtenštejnského  se tyto hony  přesunuly do Pardubic.

Právě  díky  parforsním honům  se  z  přibližně  čtyř tisícového  městečka  stalo  v současnosti  významné krajské  město  s devadesáti tisíci obyvatel.  Přehledná  rovinatá  krajina  Pardubicka  z  mnoha  remízky,  loukami,  poli,  mělkými  vodními  plochami  a mokřinami, potoky a říčkami, byla terénem,  který  nejvíce  připomínal  anglickou  krajinu. 

„Studenti“  se  rovněž  dozvěděli,  že  pardubických  honů   se  v roce  1874  zúčastnil i císař František  Josef  I. s císařovnou  Alžbětou  (Sissi)  a  tento  rok  je  datován jako  vznik  Velké  pardubické.

Součástí  přednášky  bylo  i zajímavé  povídání  o  vzniku  plemene  Koně Kinských,  které   patří mezi teplokrevníky. Typické je pro ně zlaté  zbarvení  s  bílou  hřívou  (isabely,  žluťáci) nebo  s  černou  hřívou  (plaváci).  Nejen  při  povídání  o  těchto  koních  byla  na  paní  Gotthardové  vidět  její  velká  láska  ke  koním.  Je  patřičně  hrdá  na  světově  uznávané  plemeno Koně  Kinských,  které představuje živý  poklad  a  kulturní  hodnotu  českého  státu.

Je  úžasné  poslouchat  vyprávění  lidí,  kteří  jsou  svému  „koníčku“  nejen  věrni  již  od  dětství,  ale  dokonce  se stal  součástí jejich pracovního  života.  A jedním  z těchto  lidí  je  právě  Ing.  Lenka  Gotthardova,  CSc.

 

Toto  byla  poslední přednáška  7.  ročníku  VAS, která  se  uskutečnila  v sále  MěKS  Vimperk. Příští  přednáška, tzv.  „akademie  na kolech“,  se  uskuteční  dne  28.  dubna  2016  formou  exkurze  na  Státní  zámek  Kratochvíle.

 

Organizační  informace  pro  seniory  přihlášené  do  7.  ročníku  VAS:   

Sraz  je  28.  dubna  2016  v  8.00  hodin  na  autobusovém nádraží  ve  Vimperku.  Objednány jsou  dva  autobusy, které  nejpozději  v  8.20  hodin  odjíždí  na  Kratochvíli.  Návrat  zpět  bude  nejpozději  do  12.00  hodin.  „Studenti“  si budou  hradit  vstupné  ve  výši  70  Kč  pro  seniory od  65  let  a  ZTP,  pro  ostatní  100  Kč.  Prosíme  naše  „studenty“  o  nahlášení  své  účasti  na  této  exkurzi   nejpozději  do  pátku  1. dubna  do 14.00  hodin  na  tel.  388 402 261 nebo 388 402 263,  případně  na  eva.hervertova@mesto.vimperk.cz

 

 

Text: E. Hervertová

Foto: L. Švecová

      

 

Parforsní  hony
Parforsní  hony
Parforsní  hony
Parforsní  hony
Parforsní  hony
Parforsní  hony
Parforsní  hony

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku