Park nad pekárnou má již reálnou podobu

Dne 5.3.2014, jak bylo slíbeno, se opět sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, města Vimperk, odboru životního prostředí a projektanta s obyvateli sídliště.

Obyvatelé  byli  seznámeni  již  s  finální  podobou  Parku, ve  které  jsou promítnuty jejich připomínky a požadavky. Projekt a návrh Parku, který si mohl každý odnést, se obyvatelům líbil. Bylo zmíněno, že jsou velice rádi, že v těchto místech něco takového vznikne, protože zde takové místo chybí. Zahájení prací by mělo začít již v březnu a za pomocí všech se snad v srpnu sejdeme na otevření a předání Parku obyvatelům sídliště.

Přispět a pomoci může každý svojí účastí na akcích občanského sdružení, které se konají:

29. 3. 2014 charitativní koncert Dechovky ZUŠ Vimperk od 15 hodin v Cihelně

25. 4 2014 Discoples od 20 hodin ve Zlaté Hvězdě.

 

Příspěvky možno zasílat na č. účtu 27-7823390427/0100.

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou
 

Děkujeme všem za pomoc a podporu.

Věra Vávrová

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku