Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

logo Chumanová_malé       

Dne 5. 2. 2014 se sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, Města Vimperk a příslušných odborů s obyvateli sídliště, aby se společně domluvili na budoucí podobě parku. Přítomen byl i projektant, který požadavky obyvatelů zapracuje do projektové dokumentace.

Již jsme se dohodli, že park bude mít přírodní podobu. To znamená, že jako hlavní materiály budou použity kámen a dřevo. Bude tam mít pískoviště, jednoduché prvky pro děti, ohniště a lavičky. Upřesněn byl i povrch hřiště.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Až bude hotová projektová dokumentace a současné návrhy, které jsou dohodnuty, budou převedeny do konkrétních nákresů a plánů, dojde znovu k setkání s obyvateli sídliště. Jsme rádi, že místní park chtějí a mají zájem o jeho zbudování.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

 

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Doufáme, že se nám společně podaří celý projekt dokončit. Věříme také, že seženeme potřebné prostředky na jeho realizaci. Když se celá věc podaří, sejdeme se již v srpnu v pěkném prostředí nového parku.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Přispět na tento projekt může každý. Číslo účtu OS Stanislavy Chumanové je 27-7823390427/0100. Pomoci můžete také svojí účastí na akcích Občanského sdružení.

Nejbližší připravované akce jsou:

29. 3. 2014 Charitativní koncert Dechovky ZUŠ Vimperk od  15 hodin v Cihelně

25.4.2014  Discoples od 20 hodin ve Hvězdě

 

Děkujeme Vám všem za podporu a těšíme se na shledanou.

Věra Vávrová,

OS Stanislavy Chumanové

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku