Datum stránky: 10.5.2007

Pavilon přátelství

Vimperská Střední škola a Statliche Beruftliche Schulen ve Waldkirchenu dne 9. 5. 2007 slavnostně otevřely “Pavilon přátelství” v městském parku u Volyňky.

Pavilon vybudovali studenti obou škol v rámci evropského projektu Sokrates - Comenius. Obě školy mají za sebou již dlouholetou spolupráci, společně vytvářely např. výzdobu na různé akce na obou stranách hranice.

Slavnostního aktu se zúčastnili i hosté z Německa, o program se postaraly vimperské mažoretky ze Základní školy Tomáše G. Masaryka spolu s vimperskou mládežnickou dechovkou Základní umělecké školy.

Pavilon u Volyňky symbolizuje spojení po válce na dlouho přerušených kontaktů mezi Čechy a Němci.

pavilon

Pavilon1

Pavilon2

Foto: Matěj Pichler