Po 22 letech se mění ředitelka

Po 22 letech končí ve funkci ředitelky mateřské školy v Klostermannově ulici paní Ludmila Pešková.

Odchodem do důchodu tak završuje svou více než 40letou pedagogickou dráhu.

Vedení města spolu s radními se s odcházející ředitelkou rozloučili na pondělním zasedání rady.

„Paní ředitelko, svou mnohaletou úspěšnou pedagogickou i ředitelskou prací jste se významně zapsala do mateřského školství ve Vimperku. Upřímně Vám za Vaši práci děkujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní elán.“

Na základě vyhlášeného konkurzu jmenovala Rada Města Vimperka novou ředitelkou mateřské školy paní Zdeňku Gálovou, která se ujme funkce 1. srpna 2014.

 

OŠKaCR

loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou
loučení s ředitelkou

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku