Podklady pro zasedání zastupitelstva 19.11.2018

Program zastupitelstva [PDF 268 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou kruhové křižovatky ve Vimperku – vzájemné darování pozemků
c) Souhlas s bezúplatným převodem části stávající kanalizační přípojky DN 150 do vlastnictví města Vimperk v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská
d) Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk – Plynovod „ZTV Purkártova, Vimperk“ a „Prodloužení STL plynovodu na pozemcích p. č. 680/1 a p. č. 415/1 v k. ú. Hrabice“
e) Prodej pozemků parc. č. 65/4 a parc. č. 65/9 pro výstavbu dvou rodinných domů a přístupu ke stávajícím budovám
f) Prodej pozemku parc. č. 1861/10 v k. ú. Vimperk pro výstavbu rodinného domu
g) Prodej pozemku parc. č. 2522/131 v areálu U Sloupů užívané jako přístupová cesta k budovám garáží
h) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov v osadě Modlenice
i) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků bývalého nájemce v rámci oddlužení
4. Přehled pohledávek města Vimperk
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Žádost o prodloužení mandátu přísedící Okresního soudu Prachatice
8. Pověření řízením Městské policie Vimperk a pověření plnění úkolů při řízení Městské policie Vimperk
9. Různé (bez materiálu)
10. Diskuse (bez materiálu)
11. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku