Pomožte vyhrát "Evropu" dubu z Čech

   Vísku, osadu Obce Višňová u Frýdlantu v Čechách v Libereckém kraji postihla v roce 2010 ničivá povodeň. Z 65 domů jich bylo 42 pod vodou, stržen byl silniční most nad řekou Smědá, vytrhána byla komunikace, zbořen jeden hrázděný dům. Zkáza mohla být ale daleko větší nebýt dubu stojícího před řadou dalších obydlí. Svým mohutným kmenem a strategickým postavením zatarasil cestu naplaveninám – stromům, kládám, pařezům..., které se hrnuly na vesnici. Zachránil tak před zkázou další domy, hlavně ale zachránil lidské životy. Díky stromu postarší manželský pár získal čas vylézt na střechu svého příbytku, odkud byl evakuován vrtulníkem.

Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

    Silný příběh a osud dubu oslovil občanské sdružení Víska a Obec Višňovou k přihlášení do celostátní ankety Strom roku 2013 pořádané Nadací Partnerství. Příběh zaujal nejen porotce, ale i občany, kteří svými hlasy rozhodli, že Strom ochránce, jak je místními nazýván, byl nejlepší v republice a postoupil tak do ankety Evropský strom roku 2014. Zde změří své síly s dalšími devíti stromy z celé Evropy.

Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

  Příroda sice dokáže být někdy krutá, nemilosrdná, ale jindy zase přívětivá, pomáhající. Postupem stromu do „Evropy“ ji chceme vzdát hold, vzdát hold dubu, který zachránil životy a majetek lidí. A tak občané Čech a Moravy, dejte hlas víseckému dubu, oslovte své známé, aby učinili to samé. A jak lze hlasovat ? Po celý měsíc únor prostřednictvím internetu. Z osobního e-mailu (ne firemního), a pouze jednou, poslat hlas kliknutím na webovou adresu www.treeoftheyear.org .

Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

 

   Pokud chcete vidět dub „naživo“ shlédněte reportáž  televize ČT24 z 3.2.2014 .  

    Pomožte k vítězství českého stromu. Dub – hrdina si to zaslouží !!!

                                                                                                                                                         František Tuhý

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku