Poslední původní historický majetek města Vimperk se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví

V pátek dne 9. srpna 2013 rozhodla vláda ČR usnesením č. 604 o navrácení majetku, který se vztahuje k žádostem obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

Městu Vimperk toto konkrétně představuje návrat původních lesů jeho historického majetku ve výši cca 61,4 ha. Jedná se o majetek, který naše město dle dostupných pramenů získávalo  postupně historicky a to:

  • 34,5 ha prohlášením a usnesením o vložení vlastnického práva pro městskou obec Vimperk zobdobí 1553 - 1589
  • 25,9 ha trhovou smlouvou (dnes kupní smlouva) ze dne 27.4.1926 a 17.6.1926
  • 0,6 ha směnou smlouvou ze dne 29.9.1931
  • 0,4 ha odevzdávací listinou ze dne 28.12.1933
  • dva malé lesní pozemky vk.ú. Hrabice a Lipka u Vimperka získalo město trhovými smlouvami zroku 1898 a 1864.

Tento majetek byl městu Vimperk v letech 1953 - 1954 odebrán a převeden do vlastnictví státu. Nyní se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví.

Ministerstvo obrany ČR nyní připravuje souhlasné prohlášení a po jeho podpisu bude následně proveden zápis vkladu do katastru nemovitostí pro vlastníka město Vimperk. Navrácený majetek bude protokolárně převzat během následujících měsíců, aby k 1.1.2014 bylo možné na vrácených majetcích hospodařit a to už Městskými lesy Vimperk, s. r. o.

 

Ing. Martin Kalous

odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku