Město Vimperk
Informační systém veřejné správy
Top občan 1Top občan 2Top občan 3Top občan 4Top občan 5Top občan 6

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk devatenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 27.02.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
 5. Majetkoprávní záležitosti

a) Prodej pozemků v k. ú. Klášterec u Vimperka k domu čp. 23 – Václav Hovorka

b) Prodej pozemku KN č. 225 v k. ú. Vimperk – Mgr. Jan Rozum

c) Majetkoprávní vypořádání pozemků v Družstevní ulici po stavbě

nového chodníku s Jihočeským krajem

d) Sdělení Vojenských lesů a statků, s. p. k převodu pozemků v k. ú.

Hrabice - bývalý muniční sklad

e) Výpověď rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené s International Multi

Sports Agency, z. ú.

f) Žádost Ing. Rudolfa Voldřicha, MBA o prodej budovy ubytovny typu “U”

na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku KN č. 2522/62

v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů

g) Přehled nebytových prostor města Vimperk včetně výše nájemného

 1. Návrh rozpočtových opatření
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Přehled pohledávek města Vimperk
 4. Dotační program města Vimperk “Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017” – návrh rozdělení dotací
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2016
 6. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2017
 7. Různé
 8. Diskuse
 9.  Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města -
doporučuje se účast zastupitelů.


Kalendář akcí

<<   únor 2017   >>
Po 6132027
Út 7142128
St181522 
Čt291623 
3101724 
So4111825 
Ne5121926 

Automatický překlad