P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk šestnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 31.10.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Přijetí mažoretek skupiny Klapeto, účastnic MS v mažoretkovém sportu a Barbory Havlíčkové, vítězky závodu SP v běhu do vrchu a účastnice MS v běhu do vrchu
 3. Kontrola usnesení
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej volného pozemku pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  2. Žádost manželů Kellerových o souhlas s převodem nemovitosti na parcele KN č. 1531 v k. ú. Vimperk
  3. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  4. Připravované převody nemovitého majetku v areálu U Sloupů a v bývalých kasárnách ve Špidrově ulici – informace
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Realizace projektu „Vybudování učebny cizích jazyků“ v ZŠ Smetanova Vimperk
 8. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 9. Volba přísedících Okresního soudu v Prachaticích
 10. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesanov
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Žádost o dotaci na provoz chirurgické ambulance BH - Nemocnice Vimperk a. s.
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku