P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 07.04.2014 od 15:30 hod.  v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise

 2. Kontrola usnesení

 3. Majetkoprávní záležitosti

 4. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014

 5. Návrh schválení roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2013

 6. Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk

 7. Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk

 8. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2014

 9. Změna č. 1 Územního plánu Vimperk

 10. Změna č. 2 Územního plánu Vimperk

 11. Změna č. 3 Územního plánu Vimperk

 12. Zápis kontrolního výboru o kontrolních zjištěních akce „Vimperk, ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“

 13. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2013

 14. Různé

 15. Diskuse

 16. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku