P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 26.01.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Program:

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
 • Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk - 2014
 • Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2015
 • Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 – tvorba a čerpání
 • Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 • Návrhy na pořízení územního plánu
 • Žádost společnosti Šumava na nohou z. s. o finanční příspěvek
 • Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
 • Informace o petici občanů Pivovarské ulice ve Vimperku
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr


 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty,

otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku