Práce na Hrabickém okruhu

Jeden z letošních největších projektů Občanského sdružení Stanislavy Chumanové - "Hrabický okruh" začíná dostávat svoji budoucí podobu. Zatím zde pracuje především mužská část členů našeho sdružení a jeho sympatizantů – pánové Vladimír Vácha, Bohuslav Petrášek, Jiří Vávra st. a Martin Fišer. Neobešli bychom se bez podpory a spolupráce Správy CHKO Šumava, RENO Šumava, a.s, Městských lesů Vimperk, Městských služeb Vimperk, Klubu českých turistů a rad zástupců odboru Životního prostředí MÚ Vimperk. Jednotlivci i všechny firmy, kdo nám pomohli, budou u vedeni v závěrečných zprávách o projektu.

Věra Vávrová

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Práce na Hrabickém okruhu
Práce na Hrabickém okruhu
Práce na Hrabickém okruhu
Práce na Hrabickém okruhu
Práce na Hrabickém okruhu
Práce na Hrabickém okruhu

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku