Přátelství na Zlaté stezce

Od 13. století byl region Vimperska spojen vimperskou větví Zlaté stezky se sousedním německým územím Pasovského biskupství a po většinu času putovaly mezi oběma sousedními územími mírumilovné soumarské karavany se zbožím.

Lidé po obou stranách hranice se staletým vzájemným poznáváním sblížili, navázali i mnohé osobní a rodinné vztahy, naučili se vzájemně řeč svých sousedů. Nic na tom nezměnil ani zánik Pasovského biskupství jako samostatného státu na počátku 19. století a převzetí jeho pravomocí Bavorskem.

NatuVision 2005

Radikální zlom nastal po 2. světové válce. Odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí, částečné vylidnění a devastace během komunistické vlády a mnohé komplikace spojené se vznikem "železné opony". Zlatá stezka jako pojem téměř zmizela z povědomí českých obyvatel Vimperska a styk se sousedním bavorským územím se omezil na minimum.

Se změnami po roce 1989 se však historie do tohoto malebného koutu Šumavy opět vrací. A symbolem znovunavázané spolupráce se opět stala Zlatá stezka. Tento pojem, vonící solí a kouzlem dávných časů, se zde zabydlel a dnes již není jen pojmem, ale symbolem konkrétních společných akcí a uzavíraných partnerství. Spojnicí s minulostí se stal v roce 2000 historický pochod česko-německé kostýmované soumarské karavany s koňmi a se solí po vimperské větvi Zlaté stezky z Röhrnbachu do Vimperka.

Schwarzenberský plavební kanál

Přeshraniční spolupráce se neustále prohlubuje, školy z Vimperska a z bavorského příhraničí si vyměňují své žáky (příkladem může být již dlouholeté partnerství gymnázií ve Vimperku a německém Waldkirchenu nebo hostovací školní rok v rámci projektu Euroregionu Šumava–Bavorský les, který umožňuje od roku 1996 vždy několika studentům vimperského gymnázia studovat jeden školní rok na bavorském gymnáziu v příhraniční oblasti). V roce 2003 se dávní přirození partneři na Zlaté stezce, Vimperk a Freyung, stali partnerskými městy. Mnoho kulturních, sportovních společenských akcí je pořádáno ve spolupráci obou partnerských měst, vznikají nové společné projekty. Jedním z takovýchto projektů je i mezinárodní filmový festival o zvířatech – NaturVision. V roce 2013 se ve Vimperku a v bavorských městech Freyung a Neuschönau konal již 12. ročník festivalu. Tato rozsáhlá kulturní akce, jejíž součástí jsou i mnohé doprovodné akce, jako např. studentský filmařský nebo fotografický workshop, výstavy a nebo fotosoutěž, sbližuje lidi na obou stranách česko-bavorské hranice a přivádí do Vimperka mnoho návštěvníků z České republiky i ze zahraničí. Společných česko-německých akcí na Vimpersku i v jeho německém sousedství přibývá a přátelství na Zlaté stezce se po historicky nedlouhé přestávce opět stává skutečností.

Další informace:

Aktuality

19.1.2018

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Bylo téma čtvrté přednášky 9. ročníku Vimperské akademie seniorů, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna.

15.1.2018

Bázumský pohár 2018

Závod je určen pouze pro neregistrované lyžaře, pro žáky základních škol na území mikroregionu. Závod má za cíl pomoci rozvoji alpského lyžování v malých SKI areálech Šumavy s tím, že každý lyžař si tímto způsobem může vyzkoušet jízdu v závodní trati.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město