Pravidla pro přidělování bytů

27.03.2006

S příchodem jara by měl Vimperk podstatně zjednodušit systém přidělování obecních bytů. Přestože zájem o dekret je větší než zdejší možnosti, občas se stává, že uvolněný byt nenajde nového nájemníka. V případě, že jde o místnosti centrálně vytápěné, jdou pak náklady na temperování prázdného bytu na vrub radnice. “Problém byl zvláště u malometrážních bytů, tzv. garsonek. Náročnost na velikost obytné plochy totiž postupem času roste a někteří žadatelé s bytem počítají spíše výhledově a momentálně ho nepotřebují,“ popsala problém starostka Stanislava Chumanová. Bytová komise doposavad obeslala vybrané žadatele a pozvala je na prohlídku bytu. Protože se často nikdo nedostavil, vybrala a pozvala další a celý proces se prodlužoval. Změna tedy spočívá ve zveřejňování informací o uvolněném bytě na vývěskách, či internetových stránkách města a doplnění o termín, kdy je možnost si byt prohlédnout a do kdy se mohou přihlásit zájemci o konkrétní bydlení. Případně budou připojeny specifické údaje, jako například upřednostnění nejvyšší nabídky, či vyrovnání závazku předchozího nájemce. Navíc se může přihlásit i ten, kdo doposavad žádost o byt podanou neměl. „V tom případě bude muset uvést všechny skutečnosti, které jsou potřebné k žádosti o byt a splnit veškeré podmínky nutné pro zařazení do evidence žadatelů o byt,“ vysvětlila starostka. V návaznosti na nový postup při nabízení bytu byl rovněž doplněn a upřesněn postup při vyhodnocování konkrétních nabídek. Změnu v pravidlech odsouhlasilo březnové zastupitelstvo a tak nic nebrání tomu, aby nově upravená pravidla mohla vstoupit v platnost hned od 1. dubna tohoto roku.

Jaroslav Pulkrábek (vyšlo v Listech Prachaticka)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku