Slavnostní předání opravené cesty na hřbitově městu Vimperk.

Dne 16.10.2014 v 10:00 hodin byla městu Vimperk předána do užívání zhotovitelem tj. společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o. opravená cesta na hřbitově. Po slavnostním projevu pana starosty a paní místostarostky následovalo symbolické přestřihnutí pásky a přípitek. Všichni zúčastnění se pak po nové cestě prošli a pochvalovali si její provedení.

Součástí této stavby bylo krom rekonstrukce cesty i její osvícení, dále nasvícení hřbitovní kaple a provedení rekonstrukce elektrorozvodů v kapli. Dále došlo k úpravě manipulační plochy v dolní části hřbitova a k vybudování prostoru pro uložení kontejneru v horní části. Práce probíhaly v období od června do října 2014. I přesto, že konec letošního léta byl velice deštivý a počasí stavbě moc nepřálo, podařilo se ji dokončit ve stanoveném termínu. Celá stavba stála 2.582.973,- Kč včetně DPH.

Věříme, že veřejnost tuto stavbu ocení a všem návštěvníkům hřbitova se bude po této nové cestě dobře chodit.

Odbor hospodářský a bytový tímto děkuje veřejnosti za trpělivost za omezení užívání hřbitova v době realizace a dále děkuje zhotoviteli za dobře odvedenou práci. Poděkování patří i všem ostatním, kdo se na této akci podíleli.

 

Moc děkujeme.

 

Ing. Martin Kalous a Hana Pánová

Odbor hospodářský a bytový

cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku