Předání PARKU NAD PEKÁRNOU Občanským sdružením Stanislavy Chumanové veřejnosti dne 28. 8. 2014  

Počasí nám ve čtvrtek přálo, a tak byl park v 16 hodin zaplněný opravdu hodně - což je ostatně vidět i z fotografií. V úvodu za naše sdružení poděkovala paní Věra Vávrová všem, kteří se podíleli na vzniku parku, tedy všem sponzorům, dárcům, i všem dalším, kteří přispěli prací nebo zakoupením jednotlivých částí vybavení.

 

Děti okamžitě využily sportovní ovál k jízdě na kolech a bruslích, zkoušely se skluzavky i tichá pošta, úspěch měla kreslicí tabule s kolečky, stejně jako pískoviště s houpačkami i přírodní tělocvična. Proběhla Také soutěž o nejhezčí nakreslené strašidlo na sportovní dráze.

 

No a nakonec došlo i na opékání špekáčků a sázení donesených skalniček...

 

Posuďte sami z fotek, jak se malým i velkým návštěvníkům Park nad pekárnou líbí. Chvíli jsem seděla inkognito na lavičce vedle asi 5 mladých maminek s dětmi. A aniž by tušily, že jsem členka sdružení (nebydlím ve Vimperku, nemohly mne znát), bavily se nahlas o dětech, ale i o tom, jak se jim park líbí. A to FAKT potěší!!

 

TAK AŤ PARK VŠEM SLOUŽÍ KU SPOKOJENOSTI !

 

Více fotek z předání parku veřejnosti v lepším rozlišení najdete ve fotoalbu s názvem "Park nad pekárnou" na našich webových stránkách.

 

 

Hana Šimková

Otevření parku nad Pekárnou
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU
Předání PARKU NAD PEKÁRNOU

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku