Předvánoční a vánoční akce ve Vimperku

1.12. Vánoční  a řemeslné trhy

 8,30 - 13,00 hodin

Rožmberská ulice a Amber Hotel Anna

1.12. První charitativní vánoční bazar, 8,00 - 13,00, Rožmberská ulice, bývalá prodejna textilu u jídelny

1.12. Zvonkový průvod, 16,30, ZŠ TGM - náměstí Svobody

1.12. Rozsvícení vánočního stromu + koncert Jana Venase, 17:30, náměstí Svobody

2.12.   1. adventní neděle se ZUŠ Vimperk, MěKS

5. 12.   Čertovská pohádka v podání DS Bouček, MěKS

6.12. 2012  Mikuláš na Vodníku, 16,00 hodin

10. 12.  Don Quijote ( Oldřich Kaiser, Jiří Lábus), MěKS

11.12.  1. Vánoční koncert, ZUŠ Vimperk

12.12. 2. Vánoční koncert, ZUŠ Vimperk

15. 12.   Vánoční zábava s Marcelou Holanovou a skupinou Pohoda, Hotel Zlatá hvězda

15.12. Betlémské světlo a Živý Betlém, prostranství před Pizzerií Marco

16.12.  3. adventní neděle - Adventní koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk , KD Cihelna

20.12.   Vánoční akademie ZŠ Smetanova, MěKS

26. 12.  Jaroslav Svěcený - Vánoční koncert, MěKS

26.12.   Zimní otužování na Vodníku, 13,33 hodin

31.12.  Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků

1.1. 2013  Novoroční ohňostroj k  750. letům města, 18:00, prostranství před gymnáziem

1.1. - 14.1. 2013  Tříkrálová sbírka

 

Nové!!!   Zimní bruslení na Vodníku

 

www.vimperk.cz, www.meks-vimperk.com, www.zusvimperk.cz

 

Změna programu vyhrazena

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku