Datum stránky: 11.6.2015

Přijďte si prohlédnout kotelnu na biomasu

Ve středu 17. června od 16 hodin se otevře pro veřejnost brána kotelny na biomasu v ulici 1. máje. Provozovatel tepelného hospodářství představí nově instalované zařízení na snížení emisí tuhých znečišťujících látek – suchý elektrostatický odlučovač. Tato investice ve výši přes 7 mil. Kč výrazně sníží emise prachových částic ze spalování dřevní štěpky a přispěje tak k ještě čistějšímu ovzduší ve Vimperku. Pořízení zařízení ke snížení emisí TZL bylo podpořeno z Operačního programu životní prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prohlídku zahájí jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. Ing. Miroslav Rys a paní starostka Ing. Jaroslava Martanová. Pracovníci tepelného hospodářství poskytnou zasvěcený výklad k provozu kotelny na dřevní štěpku a tepelného hospodářství.

Ve stejný den, tedy 17. června v 10 hodin v sále Hotelu Zlatá Hvězda rovněž pořádá provozovatel tepelného hospodářství společnost Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. seminář pro širokou veřejnost o energetických úsporách. Na semináři se můžete dozvědět podrobnosti k fungování dálkového vytápění ve Vimperku, zástupce společnosti Danfoss poskytne zasvěcený výklad k úspornému řízení pokojové teploty v bytech a rodinných domech. Po přestávce s občerstvením energetický auditor Ing. Martin Škopek ze společnosti Energy Consulting Service, s.r.o. představí aktuální možnosti dotací na energetické úspory. Na závěr semináře se posluchači dozvědí legislativní požadavky na provoz domovních kotelen, které musí splnit výbory společenství vlastníků jednotek nebo i jiní provozovatelé domovních kotelen.

Účast na semináři je možná zdarma po registraci na emailu: miroslav.rys@teplo-vimperk.cz

 

Ing. Miroslav Rys
jednatel
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
1. máje 637, 385 01 Vimperk

kotelna
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku