Nezveřejněné příspěvky - 2016

23.12.2016

Upozornění pro podnikatele a informace pro spotřebitele [PDF 130 kB]

Poděkování [PDF 603 kB]

Od českých silnic v loňském roce zmizely další tisíce stromů [PDF 361 kB]

Adventní koncert kytarového virtuosa profesora Štěpána Raka [PDF 41 kB]

15.09.2016

Letní „soustředění“ pro mladé zdravotníky bylo plné krve i adrenalinu  [PDF 73 kB]

29.08.2016

Letní „soustředění“ pro mladé zdravotníky bylo plné krve i adrenalinu [PDF 72 kB]

Vimperské vinobraní 2016 - Historicky první ročník akce zaměřené na víno se bude konat letos v září na zámku Vimperk [PDF 105 kB]

28.06.2016

Exkurzně vzdělávací týden [PDF 36 kB]

Sportovní kurz v Chorvatsku se vydařil [PDF 33 kB]

31.05.2016

Den Země [PDF 27 kB]

Myslivost a kynologie [PDF 30 kB]

Muzikoterapie ve Slunečnici [PDF 41 kB]

Mladí zdravotníci se pravidelně setkávají a těší se i na prázdninový pobyt [PDF 67 kB] 

Kam s tím? [PDF 26 kB]

25.4.2016

VRBA Vimperk - tisková zpráva [PDF 160 kB]

Český červený kříž [PDF 66 kB]

Aprílový pohár ve SG – Tábor 9.4.2016 [PDF 30 kB]

Pravidla a předpisy neplatí pro představitele města? [PDF 54 kB]

30.03.2016

Sportem k charitě [PDF 39 kB]

POJĎTE ZAŽÍT LÉTO 2016 V PRALESE [PDF 41 kB]

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání školní rok 2016/2017 [PDF 173 kB]

Obrovský dík posílá spolek Slunečnice Jednotě Vimperk [PDF 290 kB]

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku