Příspěvky pořadatelům kulturních a společenských akcí v roce 2013

Upozorňuji pořadatele akcí připravovaných pro rok 2013, že Žádosti o příspěvek z rozpočtu města přidělované prostřednictvím Rady města z rozpočtu kulturní komise, musejí být podány do 31. ledna 2013 na stanoveném formuláři na podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. V ojedinělých případech je možné se osobně předem domluvit na pozdějším datu dodání.

Hodnocení žádostí probíhá na základě těchto kritérií:

  • Přínos akce
  • Počet účastníků
  • Jednorázová či celoroční činnost
  • Propagace a reprezentace města
  • Finanční náročnost
  • Účelnost vynaložených prostředků
  • Jde-li o akci tradiční (osvědčenou)
  • Dotace vpředchozím roce

 

Žádost je možné stáhnout na http://www.vimperk.cz/1398/cz/normal/tiskopisy nebo osobně vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Za kulturní komisi Renata Lešková

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku