Probuďme společně vimperskou zvonici  - sbírka na nový zvon  

Vážení spoluobčané. V příštím roce oslaví naše město 750 let od první písemné zmínky o jeho existenci a na toto významné výročí připravujeme řadu akcí. Jednou z nejvýznamnějších bude instalace nového zvonu na městskou zvonici.

V minulosti zvony vždy oznamovaly důležité události a díky svému poslání a životnosti jsou i významným poselstvím pro příští generace. Na zvonici máme jeden z nejstarších zvonů v Čechách z  r.1419, který však lze rozeznít jen lidskou silou. Nový zvon by měl mít elektrický pohon. Zastupitelé rozhodli vypsat na jeho pořízení veřejnou sbírku, zvon by měl včetně instalace stát cca 500 tis Kč. Každý dárce, který daruje více než 50,- Kč bude v případě svého zájmu uveden na pamětní desce ve zvonici. Je to příležitost pro Vimperáky, ať již žijí kdekoliv, ukázat vztah ke svému městu. Vždyť i po první světové válce dokázali naši předci v daleko horších ekonomických podmínkách na zvonici zavěsit nové zvony z vlastních prostředků. Jsem přesvědčen, že se potřebnou  částku podaří vybrat tak, aby se při vimperských slavnostech v dalším roce už nad návštěvníky nesly nové tóny.

Drobné příspěvky na odlití nového zvonu je možné vhodit do pokladniček umístěných v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo v kanceláři Městského kulturního střediska. Větší obnos peněz je možné složit také na turistickém informačním středisku nebo v Městském kulturním střediska či zaslat na číslo účtu: 107 - 2907470237/0100.

 

Ing. Bohumil Petrášek - starosta města

 

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 2.12.2013

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 21.10.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 22.5.2013 

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 12.4.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 18.2.2013

Poděkování vimperským firmám i spolkům za jejich příspěvky na nový zvon

Poděkování seniorům

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - prosinec 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - listopad 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - říjen 2012

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku