Prodej volné bytové jednotky č. 367/4 v bytovém domě čp. 367 Klostermannova ulice

Zastupitelstvo města Vimperk na svém jednání 20.5.2013 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 367/4 (3+1 o velikosti 98,54 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 367 v Klostermannově ulici a podílu 9236/169196 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 670/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Vimperk za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá s připočtením nákladů na rozdělení domu a ocenění ve výši 275.590,-Kč, která je požadována jako cena minimální.

Klostermannova 367

Bližší podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 21/15/13 [PDF 723 kB].

 

Zájemci o koupi bytu mohou podat své nabídky nejpozději do 11.6.2013, 14:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

 

Prohlídka bytu se uskuteční dne 6.6.2013 (čtvrtek) od 14:00 do 15:00 hodin.

 

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257.

 

Ing. Martin Kalous

Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku