Datum stránky: 7.2.2019

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk - Výzva pro rok 2019

Město Vimperk vyhlašuje dotační program Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2019, umožňující žádat o dotaci na obnovu kulturních památek nacházejících se na území MPZ Vimperk. Podmínky programu a informace pro žadatele o dotaci jsou uvedeny v Pravidlech uvedeného dotačního programu, jejichž znění je i s přílohami uveřejněno na úřední desce MěÚ Vimperk. Žádosti o dotace budou přijímány do 20.2.2019.

Dokumenty:

Dotační program – Program regenerace Městské památkové zóny; Výzva pro rok 2019 PDF
Příloha č.1 - Žádost DOC
Příloha č.2 - závěrečné vyúčtování DOC
Příloha č.3 - Vzor smlouvy PDF

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku