Ustanovení Rady seniorů

Rada města Vimperka, na návrh pana starosty, ustanovila na svém zasedání dne 25. 3. 2008 Radu seniorů a projednala náplň její činnosti. Rada seniorů je poradním orgánem vedení města Vimperka.

Rada seniorů města Vimperka má 11 členů, které jmenovala Rada města Vimperka na základě návrhů seniorských organizací. Bude se scházet podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Rada seniorů bude spolupracovat s Radou města Vimperka, se Zastupitelstvem města Vimperka, s jednotlivými komisemi, výbory a příslušnými odbory městského úřadu. Rada seniorů se bude zabývat v rámci své činnosti všemi problémy a řešením závažných otázek, které se týkají života ve Vimperku.

Dne 10. dubna 2008 proběhlo ustavující jednání Rady seniorů v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vimperku. Na tomto jednání byli členové Rady seniorů seznámeni panem starostou Mgr. Pavlem Dvořákem se způsobem spolupráce s vedením města. Pan starosta dále představil členům Rady seniorů bytovou koncepci, strategii rozvoje města a další akce, které vedení města připravuje. Pan starosta požádal členy Rady seniorů o jejich názory či náměty, protože zpětná vazba je pro vedení města velice důležitá.

Na svém prvním zasedání si Rada seniorů zvolila svého předsedu, kterým se stala Marie Hadravová.

Dalšími členy Rady seniorů jsou: Václav Bauer, František Bízek, Josef Kubíček, Karel Krejčí, Jan Machovec, Marie Maierová, Karel Reichart, František Schwamberger, Štěpán Turek a Dušan Žampach.

Kontakty

E-mail: senior@mesto.vimperk.cz

předsedkyně Marie Hadravová mobil: 724 801 481

Zápisy z jednání

Zápis z ustanovujícího jednání Rady seniorů [PDF 25 kB] [PDF 25 kB]

Zápis z 16.12.2010 [PDF 39 kB]

Zápis z 23.01.2011 [PDF 46 kB]

Aktuality

1.1.2017

Šumavský výletník - 01/2017

Zpravodaj pro milovníky Šumavy, zážitků a cestování.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město