Reklama ve Vimperských novinách

Požadavky na otištění reklamy ve Vimperských novinách vyřizuje Městské kulturní středisko, Johnova 226 Vimperk.

Více na stránkách Vimperských novin zde.

Kontakty:

Marcela Becková
Městské kulturní středisko Vimperk
vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz
388 413 800

Formuláře ke stažení:

Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku