Datum stránky: 12.9.2013

Jihočeský kraj LOGO

Rekonstrukce víceúčelového hřiště
ZŠ Smetanova

V roce 2013 získalo Město Vimperk finanční podporu z grantového programu Jihočeského kraje - Rekonstrukce stávajících sportovišť, a to ve výši 340.000 Kč. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci stávajícího zcela nevyhovujícího hřiště u ZŠ Smetanova. Toto pískové a travou prorůstající hřiště neodpovídalo současným standardním potřebám výuky TV ani provozování volnočasových i organizovaných sportovních aktivit mládeže i dospělých.

V rámci projektu bylo provedeno odtěžení stávajících vrchních vrstev hřiště a rozšíření jeho stávající plochy, položení drenážního systému zajišťujícího odvodnění rekonstruované sportovní plochy, navážka a hutnění skladby nového podkladu hřiště, olemování hřiště obrubníky a provedení nového asfaltového povrchu sportovní plochy. Součástí projektu bylo zabudování pouzder pro budoucí oplocení hřiště, chodník kolem hřiště a úprava zadního vjezdu ke hřišti.

Celkové náklady projektu činili 804.788 Kč a přidělená finanční podpora Jihočeského kraje představovala v rámci realizace projektu významnou vítanou pomoc.

 

Marcela Kobrová

Odbor investic a údržby města Vimperk

Původní stav

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova

Stav po rekonstrukci

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku