Datum stránky: 23.3.2015

Rezervace míst na Vimperskou pouť začíná již 1.4.2015

Zájemci se mohou hlásit osobně na odboru investic a údržby u pí Kobrové nebo na telefonním čísle 388 402 266.

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na Vimperskou pouť, která se koná ve dnech 30. května a 31. května 2015 v parku u Volyňky najdete zde.

Další informace:

Marcela Kobrová

Tel.: 388 402 266

Mobil: 778 542 689

E-mail: marcela.kobrova@mesto.vimperk.cz

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku