Datum stránky: 11.1.2012


Roční hlášení o produkci a nakládání  s odpady za rok 2011

 POZOR! ZMĚNA!

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí oznamuje všem původcům odpadů, provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu apod., kteří mají ze zákona č. 185/01 Sb. o odpadech, povinnost do 15. února 2012 podávat Hlášení o produkci odpadů za rok 2011 (produkce za rok 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů) nebo plnit další ohlašovací povinnosti vyplývající za zákona o odpadech, případně z dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu, že musí tyto povinnosti za rok 2011 a následující roky plnit prostřednictvím elektronického systému ISPOP.(více zde)

To znamená , že Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí již nebude přijímat hlášení o produkci odpadů v papírové podobě, jak tomu bylo v minulosti.

Kromě přílohy č. 24 - údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů - k vyhlášce č.  383/01 Sb., která se stále zasílá na ORP v elektronické podobě.  

Pro elektronické podávání přílohy č. 24 k  vyhlášce 383/2001 Sb. doporučujeme, abyste  zvolili datovou schránku úřadu (9ydb7vm) nebo elektronickou adresu úřadu epodatelna@mesto.vimperk.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 388 402 229 (Ing. Hejlková).

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku