Akademie seniorů

Rodopis  -  koníček  na  celý  život

byl  název  přednášky, kterou  byl  zahájen  6. ročník  Vimperské  akademie  seniorů  (VAS).  Přednášky  se  ujala  paní  Helena  Voldánová,  členka  České  genealogické  a  heraldické společnosti,  která  po  odborné  stránce  spolupracovala  na  tvorbě  dokumentárního  cyklu  „Tajemství  rodu“  pro  Českou  televizi,  který  byl v loňském  roce  touto  televizí  vysílán   a  v současné době  se  podílí  již  na  druhé  řadě  tohoto  dokumentárního  cyklu.

 

Studenti  naší  akademie  se  mimo  jiné  dozvěděli,  jaké  lze  vytvořit  rodokmeny,  v jakých  archívech  a  knihách  bádat,  co  je  možné  najít  ve  starých matrikách  (např.  pokud  nebyl otec  znám  nebo  se  k dítěti  nehlásil,  tak  farář  připsal  poznámku  „otec  spadl  z jahody“).

Jak  sama přednášející  uvedla,  jedná  se  o  práci  až  detektivní  a  zajímavou,  která  Vám  rozšíří  obzory  (cestování,  sebepoznání,  seznámení  s novými  lidmi),  pohltí,  vtáhne  a  doslova  se  stane  Vašim  koníčkem na  celý  život.

 

Doufáme,  že  stejně  jako  při  dnešní  přednášce,  budou  naši  studenti  zaujati  paní  Zborníkovou Vintrovou   na  příští  přednášce  „Vitráže  -  jejich  restaurování  a  výroba  nových“,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk  20. 11. 2014.

 

E. Hervertová

Foto: Mgr. Z. Kuncl, J. Pulkrábek

Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku