Rozpočet schválen. Město plánuje investice za 40 milionů korun.

Vimperští zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2016. Město bude hospodařit s příjmy 125.958 tis. Kč a výdaji 154.724 tis. Kč. Rozpočet je sestavený jako schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 28.766 tis. Kč bude kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu.

Z plánovaných investičních akcí si v příštím roce vyžádají nejvíce prostředků z městského rozpočtu stavební práce, které město bude realizovat v souvislosti s vybudování okružní křižovatky na silnici II/145 u Lidlu a Penny. Pro tuto akci je vyčleněno 11 milionů korun. Předpokládané výdaje na celou stavbu, jejímž hlavním investorem je Jihočeský kraj, jsou ve výši  56 milionů korun bez DPH.  „Město zajišťuje napojení silnice I/4 (komunikace v ulici Nádražní), místní komunikace včetně chodníků (napojení ulic Tovární a Nerudova a všechny chodníky), kompletní veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Město navíc provede výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici,“ říká Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MÚ Vimperk. Stavba kruhové křižovatky by podle předpokladů měla započít již na jaře 2016.

 Další významnou položkou v kapitálových výdajích v příštím roce bude výstavba chodníku v Pivovarské ulici, která vyjde na více než šest milionů korun. Od objektu bývalého pivovaru tak bude zajištěn bezpečný přístup až k areálu nemocnice. Další vyčleněné prostředky ve výši   4,9 milionu korun město použije na vybudování kanalizační přípojky pro areál Vodník a kanalizace v ulici Zámek. Na rekonstrukci veřejného osvětlení v osadách Hrabice a Skláře a na přípravu nového VO v osadě Boubská a v ulici Karolíny Světlé je zajištěno přes milion korun. Další dva miliony jsou připraveny jako předpokládaný podíl města na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Větší část finančních prostředků na tuto akci by město chtělo získat z dotačních programů. Celkem se na investice v příštím roce počítá zhruba se 40 miliony korun z rozpočtu města.

Město Vimperk

 (PR a propagace)

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku