Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk

Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací

Na základě § 17, odst. 1 a § 5, odst. 1 písm. f) Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zmíněného zákona, § 4,5,6,7,

vydal Městský úřad Vimperk

sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním a vyhledávání informací a jejich doručováním žadatelům pro potřeby správního řízení.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů podle následující tabulky:

NázevVýše úhrady
1. Náklady na pořízení kopií
1.1. za každou i započatou stránku ve formátu A4 a menší,je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače2 Kč
1.2. oboustranný tisk nebo A3násobek základní částky
1.3. informací obsažených v publikacích nebo tiskovináchcena výtisku
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
2.1. disketa15 Kč
2.2. CD nebo ZIP30 Kč
3. Náklady na odeslání informací žadateli
3.1. Náklady na poštovní službycena uhrazenáprovozovateli poštovních služeb
3.2. Balné20 Kč
4. Náklady spojené s rozsáhlým vyhledáním informací120 Kč za započatou hodinu práce

Vimperk, 20.11.2006

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku