Sdružení Stanislavy Chumanové předalo novou pračku, ledničku a mikrovlnnou troubu

 

10. 1. 2011 předali zástupci Sdružení Stanislavy Chumanové Oblastní charitě v Pravětíně novou pračku, ledničku a mikrovlnnou troubu. Tyto spotřebiče jsou umístněny v pečovatelském domě ve Vimperku a budou sloužit nejen obyvatelům tohoto domu, ale i pečovatelkám, které vykonávají služby občanům ve Vimperku a okolí. Tento dar mohlo Sdružení předat díky příspěvkům, které počátkem roku poskytla společnost STTEN Nespice, s.r.o, zastoupená jednatelem Janem Šťastným. Dalšími významnými dárci Sdružení jsou pan Ing. Bohumil Petrášek, paní Ing. Jaroslava Martanová a paní Věra Vávrová.

Sdružení Stanislavy Chumanové

Přispět a udělat radost sobě i druhým může každý zasláním finančního daru na účet 27-7823390427/ 0100.  Další možností, jak pomoci, je i příspěvek při vstupu na charitativních diskotékách pořádáných v hotelu Zlatá hvězda. Nejbližší se koná dne 21.1.2011. Desky bude pouštět Štěpán Smutný.

 Sdružení Stanislavy Chumanové

Sdružení Stanislavy Chumanové

                                                                                                                                 Věra Vávrová

foto Jaroslav Pulkrábek - převzato z vimperk.eu

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku