Vážení přátelé, milí spoluobčané,

obracím se k Vám, abych Vám podala nejnovější zprávy o činnosti „Občanského sdružení Stanislavy Chumanové".

 

Při nedávném vyhlašování vítězů 2. ročníku dětské výtvarné soutěže NaturVision byla celkové vítězce soutěže poprvé předána „Cena Stanislavy Chumanové". Učinili jsme tak na památku oblíbené paní starostky, která stála u počátků festivalu u nás ve Vimperku. Mezinárodní filmový festival NaturVision představuje ty nejnovější přírodní dokumenty z celého světa, a jeho mezinárodní filmové soutěže i doprovodných akcí, jako je např. je fotosoutěž, se pravidelně účastní největší profesionálové z celého světa z oblasti filmování a fotografování ve volné přírodě. Již druhým rokem je součástí festivalu také výtvarná soutěž pro děti od 3 do 15 let.

 

Stáňa se ve svém životě vždy snažila lidi spojovat a měla za to, že takovéto společné akce mají určitě význam. Proto budeme skleněnou „Cenu Stanislavy Chumanové", která má ve svém středu symbol červené květiny, předávat v rámci festivalu NaturVision každoročně.

Cena S. Chumanové 

Další důležitou součástí činnosti našeho sdružení tvoří pomoc našim potřebným a osamoceným vimperským spoluobčanům. V loňském roce se nám podařilo nakoupit potřeby pro dva z nich a letos bychom chtěli pokračovat obdobným způsobem. Na účtu sdružení bylo až dosud shromážděno přibližně 13 tisíc Kč, které budou takto použity. V souvislosti s tím bychom se chtěli jménem sdružení obrátit na všechny vimperské a okolní podnikatele, aby nám pomohli tento cíl plnit, a to i v dnešní složité době.

 

Číslo účtu Občanského sdružení Stanislavy Chumanové je: 27-7823390427/0100

 

Za všechnu dosavadní podporu a pomoc Vám všem děkujeme.

Věra Vávrová

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku