Datum stránky: 22.3.2017

Seminář pro ředitele mateřských a základních škol se uskutečnil v prostorách Městského úřadu ve Vimperku

Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk, Národního institutu dalšího vzdělávání a MAS Šumavsko, z.s. proběhl v úterý 14. 3. 2017 na městském úřadě ve Vimperku seminář pro ředitele mateřských a základních škol z Vimperska na téma Správní řád a správní řízení ve školství. Ze strany vedení škol byl o seminář velký zájem, především o téma kariérního řádu, který bude po schválení v aktualizované verzi patný od 1. září 2017.

PhDr. Miloš Beneš, odborný lektor Národního institutu dalšího vzdělávání, seznámil přítomné s novinkami v oblasti vedení školy a nově očekáváné změny v tématu kariérního řádu a financování školství, které nás čekají v novém školním roce 2017/2018.

Všichni přítomní velmi ocenili, že na semináři získali zcela nové informace z oblasti rozvoje školství, které jsou důležité pro jejich další práci. Vzdělávací akce se zúčastnilo 13 zástupců vedení škol z Vimperska. Vzdělávání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk, který realizuje MAS Šumavsko, z.s.

Ing. Veronika Vaněčková

 

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku