Situace v dodávkách elektrické energie – VÝSTRAHA

V současné  době dochází k námrazám a pádům stromů na silová zařízení elektrické energie na území celé Šumavy. Tímto dochází k závažným poruchám a trvalým výpadkům elektrické energie. Nejpostiženějšími oblastmi jsou v současné době Zdíkov, Stachy, Vacov a částečně západní okraj Vimperska a problémy začínají být též v oblastech Stožce, Strážného a jinde. Dodavatel el. energie společnost EON tuto kalamitní situaci řeší i s dalšími povolanými posilami. Přesto, že na opravách pracují desítky pracovních čet nelze zatím odhadnout, kdy tyto závady budou odstraněny, vše významně záleží na vývinu počasí.

Zásadně doporučujeme veřejnosti omezit pohyb do všech lokalit území Šumavy z důvodu možného nebezpečí úrazu.

Další vývoj situace budeme sledovat a v rámci našich možností Vás budeme informovat.

 

Město vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku