Sklářství ve Vimperku

Když osiřely úvozové cesty Zlaté stezky a sůl přestala živit obyvatele Vimperka, stalo se novým zdrojem obživy sklo. Sklárny vznikaly na Vimpersku již ve středověku a často podél Zlaté stezky; v lesích pohraničního hvozdu byl totiž dostatek dřeva, kterého bylo k výrobě skla zapotřebí velké množství. Pravý rozmach sklářství však nastal až po třicetileté válce a zvláště v 18. století po zániku Zlaté stezky. Uprostřed rozsáhlých lesních revírů rostly kolem prosperujících podniků vyklučené plochy a po vytěžení dřeva v blízkém okolí se často sklářská huť zrušila, a na jiném místě v neporušeném lese postavila jiná. Bylo těch sklářských hutí na Vimpersku od 16. do 18. století mnoho a některé z nich žijí alespoň ve svých názvech dodnes: Korkusova, Kubova, Vltavská, Tomášova, Šeravská, Janouškova, Kryštofova, Žlíbská, Březská, Magerlova a řada dalších.

Zámek Vimperk, expozice sklářství

Ve světě nejvíce proslula Michlova huť na Helmbašském potoku, přejmenovaná z huti Janouškovy po nejvýznamnějším skláři, huťmistru Michalu Müllerovi. Ten v témže roce 1683, kdy polský král Jan Sobieski zachránil křesťanstvo porážkou obléhající turecké armády u Vídně, objevil výrobu krásného bílého skla, podobného křišťálu, a pojmenovaného na sklo křídové. Müllerovo sklo bylo čiré a velmi tvrdé a umožňovalo broušené a řezané zdobení. Vpádem tohoto skla na evropské trhy na sklonku 17. století skončila dosavadní nadvláda skla benátského a začala éra vlády skla českého. Huťmistr Michal Müller také jako první zavedl výrobu rubínového skla bez přísady zlata, pouze za použití kysličníku měďnatého.

Šumavští skláři z Vimperska byli pro své schopnosti a pro svou nápaditost vyhledáváni v zahraničí. Vimperská vrchnost proto od poloviny 18. století zakazovala sklářům vystěhování do ciziny a sklářským tovaryšům zahraniční vandry na zkušenou. Skláři sice byli svéraznou a těžko ovladatelnou sociální skupinou, ale nemalé daně a dávky vrchnosti platili. Šlechta mezi nimi, huťmistři, patřili k nejbohatším lidem na Vimpersku. Chovali se jako velcí páni s furiantskými sklony. V oblečení, v utrácení a v hýření na hostinách se jim málokdo vyrovnal. Skuteční skláři, mistři i tovaryšové, se tak dobře neměli, ale i oni si nežili nejhůře a byli v době poddanství svobodnými lidmi.

Ve dvacátých letech 18. století přišla krize; příliš mnoho skláren vyrobilo tolik výrobků, že zahltily trh a odbyt začal klesat. Vimperským sklářům zhoršili situaci Eggenberkové, kteří pochopili zhoubný vliv sklářské výroby na lesy a začali je chránit. Tím skončila sláva sklářských hutí v okolí Boubína. K určité renesanci došlo na počátku 19. století, kdy sklář Josef Meyr z Nových Hradů založil sklárnu u Vimperka. Ta začala vyrábět v roce 1816 a brzy se její výroba začala rozšiřovat i mimo město. Nástupce a syn Josefa Meyra Jan zasvětil do výroby své synovce Viléma Kralika a Josefa Taschka a společně vybudovali novou sklárnu na Vltavě pod Boubínem. Její první pec byla zapálena v roce 1834 a jméno dostala podle manželky tehdejšího majitele panství Eleonory ze Schwarzenberku. Tím začala slavná sklářská výroba v Lenoře (Eleonorenhain), která spolu s původní sklárnou ve Vimperku (Adolfov) a s další sklárnou v Nových Hutích (Kaltenbach) získala světovou proslulost a na přelomu 19. a 20. století získávala zlaté medaile na světových výstavách. Ve Vimperku vznikly další dvě sklárny (Idatal a Luisina huť) a pod vedením rodiny Kraliků se sklářská výroba na Vimpersku úspěšně rozvíjela i ve 20. století. Pokračovala i po 2. světové válce ve znárodněné sklárně, v roce 1995 po neúspěšné privatizaci však byla výroba úplně zastavena.

Aktuality

20.4.2018

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 19. dubna proběhla sedmá přednáška 9. ročníku Vimperské akademie seniorů. Studenti se tentokrát vydali, v počtu 77 osob, do Českého Krumlova, kde měli domluvenou prohlídku Státního hradu a zámku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a i prohlídka zámku se uskutečnila ve dvou skupinách.

E-knihy jsou tady!!!

E-knihy jsou tady!!!

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město