Datum stránky: 2.10.2015

logo OPŽP

Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 proběhlo, za přítomnosti vedení města Vimperk, zástupců školy a zhotovitele, slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova Vimperk.

Vlastní realizace zahrnovala dvě části a to:

1. Část „Zateplení ZŠ Vimperk“, která spočívala v zateplení objektů areálu školy.

1.1.  Město Vimperk získalo na tuto část dotaci z Operačního programu životního prostředí.

1.2. Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) je 12.785,00 m2.

2. Část „Zateplení ZŠ Vimperk – část díla opce“, která spočívala v realizaci opatření proti zemní vlhkosti, zajištění žaluzií v oknech jižní fasády objektů a ochranných sítí v tělocvičně.

Zhotovitelem této největší investiční akce letošního roku byla firma SALVETE, spol. s r. o., Strakonice. Celková cena díla je 35.442.310,00 Kč včetně DPH.

 

Měú Vimperk

Foto. Zdeněk Kuncl

Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova
Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku