Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

Práce s tělesně i mentálně postiženými lidmi, snaha zapojit je do normálního života – to je hlavní náplň činnosti občanského spolku Slunečnice, který od února funguje ve Vimperku.

„Nabízíme přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro etnické menšiny osoby v nepříznivé sociální situaci a se zdravotním postižením. Chceme podporovat jejich rozvoj, poskytovat jim komplexní podporu a preventivně působit proti negativním jevům,“ vysvětluje Jana Šabršulová ze spolku Slunečnice.

Děti ze Základní školy praktické Vimperk se scházejí každý čtvrtek dopoledne. „Společně se učíme vyrábět ruční keramiku, například velikonoční ovečky, zvonkohry,“ uvádí Jana Šabršulová.

Spolek Slunečnice se specializuje na výrobu užitkové a zahradní keramiky. Keramické výrobky se prodávají přímo v místě provozovny od 9.00 do 16.00 hodin.

Vedle toho spolek pořádá i různé prodejní výstavy. První a velmi úspěšně uspořádala Městská knihovna ve Volarech.

„Naše výrobky prodávají různí obchodníci ve Vlachově Březí, v Prachaticích a ve Vodňanech,“ informuje Radka Furišová ze spolku Slunečnice.

Spolek poskytuje sociálně terapeutické dílny a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit.

Město Vimperk mu bezplatně poskytlo provozovnu v ulici 1. máje. Platí jen za spotřebované energie. Místnost byla nevyužitá, a proto rada města ráda podpořila tuto aktivitu. Spolek samotný pomáhá lidem, kteří zde tráví smysluplně svůj čas a zároveň poskytuje prostor pro jejich seberealizaci. Věřím, že výrobky ze zdejší dílny, už udělaly radost mnoha lidem a další budou přibývat. Slepička z keramické dílny tohoto spolku ozdobila náš dům o Velikonocích,“ doplňuje.

Zásluhou podpory Úřadu práce Vimperk zaměstnává spolek 4 osoby se zdravotním postižením a dostává příspěvek na 6 společensky účelných pracovních míst.

                                                                                                       9. 4. 2015

 

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

děti z praktické školy

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku