Spolek Zlatá stezka - se sídlem ve Vimperku

Region působnosti: území okresů Prachatice, Klatovy a Český Krumlov

Spolek Zlatá stezka je dobrovolné sdružení občanů bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti, sdružující osoby, které mají zájem podporovat kulturní styky a spolupráci mezi organizacemi, spolky a obyvateli regionu Šumavy v ČR a Bavorského lesa v SRN. Spolek vytváří a naplňuje společné kulturní a společenské projekty s přeshraničním významem. Spolek organizuje společná setkávání za účelem vzájemné podpory kultury obou států. Hlavním cílem členů spolku je organizování a práce při zajišťování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí na podporu rozvoje dobrých vztahů občanů výše uvedených regionů.

(výňatek ze stanov spolku)

Stanovy spolku schváleny dne 17.6.2003 pod číslem: VS/1-1/54 272/03-R
IČO: 266 32 977
Současný roční členský příspěvek: 200,- Kč
Kontaktní osoba: František Bízek, 385 01 Vimperk, Mírová ulice 424,
telefon 606 285 558
E-mail: frabizek@seznam.cz
 
V současnosti má spolek 79 členů
 
Výbor spolku:
předseda:

František Bízek
místopředseda: Dušan Žampach
hospodář: Marcela Becková
člen: Ernst Weigerstorfer
člen: Ing. Jaroslav Koldinský


 

Přehled činnosti spolku Zlatá stezka se sídlem ve Vimperku  v roce 2018

 

  • 21. dubna 2018  jsme uskutečnili plánovaný výlet do lázní v Bad Füssing Účastníci si mohli vybrat návštěvu lázní Terme I a Europe. Jako každý rok jsme naplnili celý autobus.
  • 19.května 2018  jsme zorganizovali výlet na Plzeňsko. Navštívili jsme zámek Kozel s velikým rozkvetlým parkem. Poté po obědě jsme odjeli do Chanovic, kde jsme měli  naplánovanou prohlídku skanzenu, návštěvu rozhledny, případně informačního střediska. Bohužel nás zastihla bouřka s kroupami. prohlédli jsme si tedy v IS výstavu dobových nástrojů a řemesel.
  • 22.září 2018  jsme se podívali do Bavorska. Sedačkovou lanovkou jsme vyjeli na Hohenbogen. Po krátké procházce po vrcholu jsme si prohlédli v betonové věži již nefunkční odposlechové zařízení NATO, které v minulosti sledovalo naši vojenskou a civilní leteckou činnost a  zájemci měli možnost výstupu na 50 m vysokou rozhlednu, ze které je výhled až na oblast Plzeňska. Z časových důvodů jsme museli oželet plánovanou návštěvu   dalších zajímavostí  v oblasti poutního místa Neukirchen bei Heiligen Blut. Výlet pro nás zorganizoval pan Ernst Weigerstorfer, bavorský člen našeho výboru. Akce byla pěkným zážitkem pro účastníky       
  • V případě požadavku organizátorů jsme napomáhali při zajišťování akcí, pořádaných spolky a organizacemi ve městě Vimperk a Prachatice.                            
  • Průběžně jsme prezentovali činnost spolku na veřejnosti (Vimperské noviny, ww stránky města a stránky www.vimperk.eu.        

Pozvánky:

Výbor Česko – bavorského spolku Zlatá stezka se sídlem ve Vimperku  si Vás dovoluje pozvat na  schůzi spolku, která proběhne  v sobotu dne 6. dubna 2019 od 10.00 hodin  v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku

Česko – bavorský spolek Zlatá stezka  se sídlem ve Vimperku si Vás dovoluje pozvat na výlet do  Termálních lázní Terme I a II – Evropa v Bad Füssingu, dne 13. dubna 2019 (sobota)

Dokumenty:          

Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů

Směrnice k ochraně osobních údajů

Stanovy spolku

Aktualizováno 10.1.2019

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku