Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Finanční podíl města Vimperk je 13 milionů korun. To znamená o zhruba šest milionů méně, než se původně předpokládalo. 

„Akci se podařilo dobře vysoutěžit,“ říká Michal Janče z odboru investic a údržby MÚ Vimperk. „Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala akciová společnost Strabag.“

Město Vimperk uvolnilo z letošního rozpočtu původně 11 milionů korun, ty byly navýšeny o další dva miliony z rezervy města. „Tak se nám podaří pokrýt veškeré náklady již letos a rozpočet v příštím roce nebude stavbou zatížen,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.

Projekt zahrnuje výstavbu okružní křižovatky s pěti výjezdy – dvěma v rámci silnice II/145 (ulice Sklářská), jeden do Nádražní ulice, další k autobusovému nádraží a výjezd k obchodním zařízením Lidl a Penny. Stavba si vyžádá překládky inženýrských sítí, úpravu rozmístění lamp veřejného osvětlení a přeložku sdělovacího vedení. „Stávající mostní konstrukce budou odstraněny a Pravětínský potok bude zatrubněn konstrukcí z prefabrikovaných dílců, která se po dokončení zasype. Nová zeleň bude osázena okolo všech vybudovaných sjezdů a části koryta Pravětínského potoka i uvnitř středového prstence křižovatky,“ informuje Michal Janče.

Společně s výstavbou okružní křižovatky se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace v ulici Nádražní. Součástí stavby jsou také čtyři přechody pro pěší, většina se středovým ostrůvkem. Projekt zahrnuje rovněž nové chodníky a nová napojení do ulic Tovární a Nerudova z ulice Nádražní.

Napojení místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a také výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici zaplatí město Vimperk. „Chceme se pokusit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu alespoň na část prací, které město hradí ze svého rozpočtu. Konkrétně na stavbu chodníků kolem křižovatky a v ulici Nádražní,“ doplňuje starostka.

Okružní křižovatka by měla být dokončena ještě v letošním roce, zhruba za osm měsíců.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Předávání staveniště
Předávání staveniště

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku