Mapa webových stránek městského úřadu

Město a okolí

 1. Historie města
 2. Památky
 3. Mapa města
 4. Partnerská města
 5. Organizace, firmy, spolky
  1. Organizace
  2. Sdružení,spolky,kluby
  3. Infocentra
  4. Firmy
  5. Zdravotnictví, Lékárny, Veterinární ordinace
 6. Sport
  1. HC Vimperk
  2. Šumavan Vimperk
  3. Ostatní
 7. Vimperské noviny
 8. Významné osobnosti

Samospráva města

 1. Rada města
 2. Zastupitelstvo

Městský úřad

 1. E-podatelna
 2. Formuláře
  1. Kancelář starosty
  2. Odbor vnitřních věcí
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  4. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
  5. Odbor hospodářský a bytový
  6. Odbor Životního prostředí
  7. Turistické informační středisko
  8. Odbor obecní živnostenský úřad
  9. Finanční odbor
  10. Odbor výstavby a územního plánování
  11. Odbor investic a údržby
  12. Odbor dopravy a silničního hospodářství
  13. Ostatní
 3. Úřední deska
 4. Telefonní seznam
 5. Pracovní doba
 6. Vyhlášky a nařízení
 7. Stížnosti a petice
 8. Komise a výbory
 9. Odbory MěÚ
  1. Kancelář starostky
  2. Odbor vnitřních věcí
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  4. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
  5. Odbor hospodářský a bytový
  6. Odbor Životního prostředí
  7. Odbor obecní živnostenský úřad
  8. Finanční odbor
  9. Odbor výstavby a územního plánování
  10. Odbor investic a údržby
  11. Odbor dopravy a silničního hospodářství
 10. Organizační řád
 11. Ostatní informace
 12. Povinně zveřejňované informace
 13. Správní obvod
 14. Městské organizace
  1. Městská policie
  2. Základní škola T.G.M
  3. Základní škola - Smetanova
  4. Mateřská škola Vimperk - 1.máje
  5. Mateřská škola Vimperk - Klostermannova
  6. Městské kulturní středisko
  7. Městská knihovna
  8. Sportovní tělovýchovné a rekreační zařízení
  9. Městské lesy
  10. Městské služby
  11. Městská správa domů
  12. Městské koupaliště
  13. KVINT Vimperk s.r.o.
  14. Sběrný dvůr

Akce ve Vimperku

Aktuality

Naturvision

Užitečné odkazy

Návštěvní kniha

Mapa webových stránek

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku