Studentský fotografický workshop NaturVision 2013

Ve dnech 26. - 28. července 2013 se na Kvildě uskutečnil další ročník Studentského fotografického workshopu, který je každoročně doprovodnou akcí filmového festivalu NaturVision. Původně plánovaný červnový termín musel být kvůli povodním přesunut až na červenec.

Role lektora se ujal již osvědčený fotograf, režisér a absolvent FAMU Jan Svatoš.

Workshopu se zúčastnilo celkem 11 studentů, kteří si své fotografické umění mohli vyzkoušet  a vypilovat při focení na Knížecích Pláních nebo vrchu Tetřev.

Fotoworkshop Fotoworkshop
Fotoworkshop Fotoworkshop

Veliké poděkování patří všem, kteří se na realizaci workshopu podíleli, především pak Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava za poskytnutí bezplatného ubytování a dopravy.

Všem fotografům přeji „dobré světlo" a na příštím workshopu nashledanou!

 

Lenka Švecová, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

 Logo NV Logo SNP ŠUmava

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku