Kontakty odboru Název-odboru

Sídlo městského úřadu: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru: např. nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

Centrální podatelna: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz

Datová schránka: 9ydb7vm

 

jméno / agenda kontakty kanc. č.
Titul Jméno úředníka Titul-za
Agenda(vedoucí odboru, tady bude hrozně dlouhý popisek agend aby byl na několik řádek a aby se v tom lidi vyznali atd atd atd atd atd atd atd atd atd)
Mailovka.Urednika@mesto.vimperk.cz
123 456 789 (telefon)
123 456 789 (mobil)
53
Titul Jméno úředníka Titul-za
Agenda(zástupce vedoucího odboru, tady bude hrozně dlouhý popisek agend aby byl na několik řádek a aby se v tom lidi vyznali atd atd atd atd atd atd atd atd atd)
Mailovka.Urednika@mesto.vimperk.cz
123 456 789(telefon)
123 456 789 (mobil)
 54

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku