Datum stránky: 4.11.2015

Talent okresu 2015

V úterý 3. Listopadu hostil Vimperk nejúspěšnější žákyně a žáky ze škol v okrese Prachatice spolu se svými učiteli a rodinnými příslušníky na již 12. ročníku přehlídky talentů v kategoriích humanitní, umělecká, přírodovědná a sportovní.

Z 89 přihlášek odborná porota nominovala a pozvala do Vimperku 53 žáků a žákyň. Z nich pak vzešlo 38 talentů.

Všem blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci svých škol i měst a přejeme zdraví, píli a vytrvalost v budoucím konání. Poděkování patří též jejich učitelům, trenérům a rodičům, kteří mají na úspěších svůj podíl.

Všem nominovaným a oceněným byly předány dárky a pamětní listy z rukou představitelů měst Vimperku a Prachatice a zástupců výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Jihočeského kraje.

OŠKaCR

Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku