Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk

centrální podatelna: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
tel.: 388 402 231
fax: 388 414 822

e-mail: urad@mesto.vimperk.cz
web: www.mesto.vimperk.cz

  přímá linkasluž. mobilumístění
Ing. Martanová Jaroslava - starostka 388402212 388414510 778777315 Steinbrenerova 6
Mgr. Zdeněk Kuncl - místostarosta 388402213   602469568 Steinbrenerova 6
Ing. Jan Tůma, MPA - tajemník 388402214   724182266  Steinbrenerova 6
Ing. Veronika Čermáková - personalistka 388402236     Steinbrenerova 6
Kancelář starosty
Bc. Renata Samohejlová - vedoucí 388402210   775862550 Steinbrenerova 6
Petra Láchová - sekretářka, CZECH POINT 388402220     Steinbrenerova 6
Hana Vondrášková - podatelna, spojovatelka 388402211     Steinbrenerova 6
Zdeňka Hořejšová - podatelna, spojovatelka 388402231     Steinbrenerova 6
Pavel Filip - krizové řízení a plánování, CZECH POINT 388402236   724167138 Steinbrenerova 6
Odbor rozvoje
Bc. Kristýna Samková - vedoucí 388402218    778888462 Steinbrenerova 6
Eliška Gregorová - referentka 388402218     Steinbrenerova 6
Kontrolní odbor
Ing. Vladislav Oliwa 388402218     Steinbrenerova 6
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jana Schererová - vedoucí 388402215   724176544 Steinbrenerova 6
Vlasta Chrstošová - trvalé pobyty, evidence obyvatel 388402216     Steinbrenerova 6
Helena Váchová - matrika, ověřování 388402223   721323970 Steinbrenerova 6
Bc. Jana Czerwenková - matrika 388402222   777492983 Steinbrenerova 6
Daniela Bostlová - přestupky   388411860   Kaplířova 65
Vít Lukesch - přestupky   388411860   Kaplířova 65
Bc. Nikola Březinová - CP, evidence obyvatel 388402224   778410794 Steinbrenerova 6
Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel 388402226    778410794 Steinbrenerova 6
Jana Martanová - OP, evidence obyvatel 388402225    778410794 Steinbrenerova 6
Věra Půbalová - úklid 388402268     Steinbrenerova 6
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Jana Korbelová - vedoucí 388459029   725043967 Nad Stadionem 199 (TKB)
Mgr. Světlana Holubová - kurátorka pro děti a mládež 388459021   602161687 Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí, NRP - žadatelé 388459023   725043968 Nad Stadionem 199 (TKB)
Michaela Kunešová, DiS. - romský terénní soc. pracovník 388459043     Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Lenka Tomanová - protidrog. koordinátor, administrat.p. 388459024     Nad Stadionem 199 (TKB)
Mgr. Petra Šísl - soc. právní ochrana dětí 388459027   777497663 Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Marie Loquenzová - pěstounská péče, SPOD 388459045   778410792 Nad Stadionem 199 (TKB)
Václava Říhová - soc. práce, romský poradce     770178990 Nad Stadionem 199 (TKB)
Michaela Cwienczeková - soc.práce, soc. kurátor pro dospělé     778410793 Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
MGr. et Mgr. Adéla Jiříková 388402260     Nám. Svobody 8
Eva Markéta Hervertová - školství 388402261     Nám. Svobody 8
Lenka Švecová - kultura, cestovní ruch 388402263   602236484 Nám. Svobody 8
Renata Lešková - kultura, školství 388402264   602237427 Nám. Svobody 8
Marie Hrušková - státní památková péče 388402265   775869393 Nám. Svobody 8
Martin Ženíšek - správce počítačové sítě 388402262   724560958 Nám. Svobody 8
Michal Cigánek - správce počítačové sítě 388402262   602236456 Nám. Svobody 8
Odbor hospodářský a bytový
Ing. Martin Kalous - vedoucí, pronájmy, prodeje 388402257   724176542 Nám. Svobody 8
Hana Pánová - výherní hrací přístroje, pohřebnictví 388402258     Nám. Svobody 8
Martina Jírovcová - byty, nebyty 388402258     Nám. Svobody 8
Odbor životního prostředí
Ing. Josef Kotál - vedoucí, veřejná zeleň 388402250   606907553 Nám. Svobody 8
Ing. Miroslav Šíp - lesní hosp., myslivost, rybářství 388402251     Nám. Svobody 8
Ing. Jana Beránková - ZPF, studny 388402252     Nám. Svobody 8
Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství 388402229   602527070 Nám. Svobody 8
Mgr. Pavel Čtvrtník - vodní hospodářství 388402253   777486776 Nám. Svobody 8
Ing. Jaromír Langer - vodní hospodářství 388402255   777486775 Nám. Svobody 8
Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody 388402228     Nám. Svobody 8
Bc. Eva Mikulová - dětská hřiště, lov. lístky, ovzduší 388402254     Nám. Svobody 8
Odbor živnostenský
Mgr. Vladimír Chum - vedoucí, reg. zahr. a práv. osob 388459055   724339383 Nad Stadionem 199 (TKB)
Jana Ludvíková - registrace fyzických osob 388459051     Nad Stadionem 199 (TKB)
Helga Maníková - registrace fyzických osob 388459052     Nad Stadionem 199 (TKB)
Pavel Micka - kontrola 388459053   724560949 Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor finanční
Ing. Ivana Janoudová - vedoucí 388402232     Steinbrenerova 6
Anna Filipová - pokuty 388402217     Steinbrenerova 6
Zdeňka Filipová - místní poplatky 388402219     Steinbrenerova 6
Helena Smíšková - účtárna 388402233     Steinbrenerova 6
Hana Janoudová - mzdy 388402235     Steinbrenerova 6
Jitka Bošková - poplatky za odpad 388402237     Steinbrenerova 6
Zdeňka Navrátilová - evidence faktur 388402238     Steinbrenerova 6
fakturace, DPH 388402239     Steinbrenerova 6
Platby     602237346 Steinbrenerova 6
Odbor výstavby a územního plánování
Ing. Václav Kokštein - vedoucí 388459050   724176541 Nad Stadionem 199 (TKB)
Vojtěch Janoušek - stavební úřad 388459046     Nad Stadionem 199 (TKB)
Jana Randáková - stavební úřad 388459047     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Vlasta Klimová - stavební úřad 388459048     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Ilona Langerová - stavební úřad 388459049     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Marek Kopecký - stavební úřad 388459056     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Robert Pročka - stavební úřad 388459057     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování 388459058     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Filip Takáč - úřad územního plánování 388459059     Nad Stadionem 199 (TKB)
Věra Jurášová - sekretářka 388459060     Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor investic a údržby
Ing. Michal Janče - vedoucí 388402234   602368575 Steinbrenerova 6
Josef Mistr - technik, zimní údržba 388402259   602491547 Steinbrenerova 6
Petr Květoň - technik, zimní údržba 388402259   724176543 Steinbrenerova 6
Alena Szabová - technik, dotace 388402266   725111854 Steinbrenerova 6
Marcela Kobrová - technik 388402266   778542689 Steinbrenerova 6
údržbáři (M. Hubáček, P. Stejskal)     720513109  
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Lenka Černá - vedoucí, přestupky

388459089

388459093

  725551901 Nad Stadionem 199 (TKB)
Milena Bělohubá - registr řidičů 388459081     Nad Stadionem 199 (TKB)
Věra Šenkýřová - registr řidičů 388459082     Nad Stadionem 199 (TKB)
David Lang - registr vozidel 388459083     Nad Stadionem 199 (TKB)
Pavla Knoppová - registr vozidel 388459084     Nad Stadionem 199 (TKB)
Petr Nový - silniční hospodářství 388459087     Nad Stadionem 199 (TKB)
Miroslav Kavlík - zkušební komisař, silniční hospodářství, taxi 388459091   602161677 Nad Stadionem 199 (TKB)
Jiří Horejš - registr vozidel, zkušební komisař 388459084   724508408 Nad Stadionem 199 (TKB)
Marie Svěchotová- přestupky 388459093     Nad Stadionem 199 (TKB)
IMgr. Petra Toncarová - přestupky  388459094     Nad Stadionem 199 (TKB)
Městská policie - 156
Milan Kobera - vrchní strážník   388414218 606178724 Kaplířova 65
Petr Levík - zástupce vrchního strážníka, mentor APK   388414218 608893056 Kaplířova 65
Karel Ferenc - asistent prevence kriminality     608893064 Kaplířova 65
Jan Bílý - asistent prevence kriminality     778773378 Kaplířova 65
Hlídka ve službě     778410791  778410790 Kaplířova 65
Městské lesy
Stanislav Hlava - jednatel   388416330 602651962 Podzámčí 612
Městská knihovna
Eva Buryanová - vedoucí   380070060 778747437 1. máje 194
Mgr. Jitka Přibylová   388411457 778748996 1. máje 194
Alžběta Bendeová   380070061 778748997 1. máje 194
Martina Komoušková, BBus (Hons) - dětské oddělení   380070060   1. máje 194
Městská správa domů, s.r.o.
Bc. Daniel Kaifer - jednatel 388411990 388411508 739455849 Nám. Svobody 8
Václav Pacák - technik   388411400 736672135 Nám. Svobody 8
Ing. Ivana Sichingerová - předpisovatelka nájemného 388402256 388411989   Nám. Svobody 8
Městské kulturní středisko
Jaroslav Pulkrábek   388413800 607516025 Johnova 226
Turistické informační středisko
Petra Hrušková 388402230   724176545 Nám. Svobody 42
Bc. Eva Zdichyncová 388402230     Nám. Svobody 42
Městské služby, s.r.o.
Ing. Jan Král - jednatel   388411520 606664949 Podzámčí 612